De Liefde

De liefdesimpuls van de Logos vormt de basis van een nieuw
conflictloos naast elkaar bestaan van al het gemanifesteerde. Dit
vereist een hogere vorm van materialisatie dan die welke
geboden kan worden door de fysiek-materiële wereld. Teneinde
de angel van het ‘conflict der polariteiten’ uit de pleromatische
manifestaties weg te nemen moeten de ‘doodskrachten’ uit de
substanties verwijderd worden. Dit is mogelijk door middel van
etherisatie, ofwel het verheffen van de pleromatische
manifestatie naar de etherische wereldlaag die zich boven de
fysiek-materiële bestaansgrond uitstrekt.
De planetaire etherisatie werd ingezet met de Hemelvaart:
het opgaan van de wereld naar de etherische laag.
Sindsdien wordt de wereldontwikkeling dáár voortgezet.
In de door Christus gestichte etherisch-fysieke wereld kan het
Pleroma zich in de liefde manifesteren. Alle (etherische)
manifestaties zullen dan in een harmonische eenheid van
onderlinge liefde opgenomen zijn. Er is dan sprake van een
nieuwe schepping die zijn organische samenhang in de Liefde
heeft en waarin het conflict der tegenstellingen geheel
ontbreekt.


Terug