Geest en Materie

Hoe kunnen we door nauwlettend een levend wezen te observeren een begrip ontwikkelen voor het geestelijke aspect ervan? Is bijvoorbeeld de plant die wij zien de werkelijke plant? De Geest is het vormende, ordenende en betekenis gevende principe achter alles wat in verschijning treedt, dood of levend. Geest versus materie. Heeft de quantumfysica met het zogenaamde veldprincipe een eerste stap gezet naar natuurwetenschappelijke erkenning van de Geest? De rol die de Geest speelt bij het ontstaan van materie. De metafoor van de schilder, het schilderen en het schilderij. De rol van ruimte en tijd in het geestelijke scheppingsproces. In ruimte en tijd ontkiemende geestvelden.

Volledige tekst (pdf)

Terug