Verdiept bewustzijn

Een vooringenomen bewustzijn heeft geen spirituele sensitiviteit. De geest vraagt van datgene wat hem wil leren kennen een volkomen onbevangenheid, een houding van luisterende aandacht. Het proces om tot geestelijke kennis te komen is een voortdurend opnieuw leren. Hoe kan men een volkomen open en alerte bewustzijnstoestand bereiken? Is het daartoe nodig om het bewustzijn volkomen ‘leeg’ te maken? Kan dat eigenlijk wel? De methode van het gecontroleerd intensiveren van het bewustzijn. Het opwekken van het in onze ziel sluimerende vermogen om niet-fysieke inhouden aanschouwelijk te maken. Randvoorwaarden bij het toepassen van deze methode. Voelen en willen moeten met het denken verbonden worden.

Volledige tekst (pdf)

Terug