Het komende

Christus-Jezus heeft als eerste Mens het Opstandingslichaam
volledig gerealiseerd. Hij heeft daarmee de poort geopend
waardoorheen na hem alle mensen de weg kunnen betreden die
zal leiden tot het doel van de aarde-ontwikkeling: de realisatie
van het planetaire Opstandingslichaam door de mensheid.
Op deze weg zal de mensheid een aantal cycli moeten doorlopen
die samenhangen met de planetaire evolutie als geheel.

Christus gaat de mensheid voor in zijn geestelijke ontwikkeling.
Christus hanteert als het ware de maatstok die aangeeft hoe en
wanneer deze ontwikkeling zich op de juiste wijze moet
voltrekken om in het kosmische plan te passen. De ‘maat’ van de
huidige aarde is die van het ‘Ik’, de vergeestelijkte realisatie van
het vierde wezensdeel van de mens. Alles wat er op uit is om reeds in
dit stadium nog hogere wezensdelen en geestelijke vermogens
tot eigendom van de mens te maken en daardoor ‘op Christus
vooruit te lopen’ is ‘luciferisch’ van aard. Christus geeft de juiste
maat aan. Nadat de Ommekeer voltrokken is zal Christus in nog
komende planetaire stadia de mensheid voorgaan in de
ontwikkeling van Geestzelf, Levensgeest en Geestmens. De taak
die de mensheid thans heeft – onder leiding van Christus en
met behulp van zijn impulskracht – is de voltrekking van de
Ommekeer. Dat wil zeggen: de vestiging van het Christus-Ik in
zijn wezen omdat de tempel van de toekomstige ontwikkeling
uitsluitend op deze Grondsteen gebouwd kan worden. Christus
is daarbij de Leidsman.

Terug