Het levensmysterie

Alles wat in het leven gebeurt kan men opvatten als zowel een feit als een act. De act is het levensechte spel dat door de geestelijke wezenheid van een mens gespeeld wordt.  Deze geestelijke wezenheid is de acteur die het leven speelt. Het feitelijke karakter van het leven is de mate waarin men zich als Ik-persoon in dit spel inleeft. Een persoonlijk leven is een mysteriespel dat een geestelijke werkelijkheid symboliseert. In dit spel is men acteur en toeschouwer tegelijk. Het ontdekken van het symboolkarakter van het eigen leven en het leren begrijpen van de betekenis van deze symboliek is het leerproces dat kan leiden tot de ontdekking van ons ware zelf als de regisseur van ons leven.

Terug