Waarom is de geestelijke wereld belangrijk voor ons?

De wereld van de ‘Geest’ omvat de zin én betekenis van ons mens-zijn. Deze hebben we echter uit het oog verloren omdat ons materialistische denken een muur heeft opgeworpen die ons afschermt van de geestelijke wereld die daar achter ligt. Het heeft er alle schijn van dat het metselwerk van deze muur thans aan het verbrokkelen is. De  wereld achter de muur begint uit zijn voegen te barsten. Als de muur bezwijkt zal het menselijk bewustzijn door wat er achter deze muur ligt overspoeld en verpletterd worden. Dit zou leiden tot apocalyptische gebeurtenissen, algehele verwarring en desoriëntatie. De eerste tekenen daarvan zijn alom zichtbaar. Het opkomende complotdenken en de onbewezen samenzweringstheorieën zijn symptomen van wat er met het bewustzijn kan gebeuren als het onvoorbereid in aanraking komt met de numineuze krachten die er ongevraagd in slagen om door de materialistische barrière heen te breken. Daarom is het de hoogste tijd om ons bewustzijn voor te bereiden op de onvermijdelijke confrontatie met de geestelijke wereld door kennis te nemen van wat achter de ‘veilige’ muur van ons denken ligt.

Klik hier voor een nadere uitleg van het thema ‘Ommekeer’