Michaël

Michaël is de aartsengel van wie gezegd
wordt dat hij met zijn lans of zwaard de Draak van het Boze
bedwingt. De lans omlaag gericht naar het ahrimanische aspect
van de Draak, zijn zwaard omhoog gericht naar het luciferische
aspect ervan. Zijn Hebreeuwse naam mîkhā’el betekent ‘Wie is
als God?’ In deze naam ligt de vraag naar de Ommekeer besloten.
Het door Michaël onuitgesproken, want door de mens in
verbinding met Christus te realiseren, antwoord op deze vraag
is: ‘de Godmens’. In Michaëls gelaat straalt de komende vrucht
van de Ommekeer, de Mensengod.
Michaël is de Wachter van de Ommekeer.

Michaël bewaakt en begrenst met zijn zwaard en lans de rol die
het Boze binnen de planetaire ontwikkeling is toegemeten.
Omdat Michaël een tijdgeest is zal hij deze taak met name in het
huidige tijdvak van de mensheidswording kunnen en mogen
uitoefenen. Daarom is het óók zijn taak om zijn rol over te
dragen op de mens zodat deze, wanneer hij zich daartoe in
voldoende mate moreel en intellectueel ontwikkeld heeft, zélf
een michaëlische houding kan aannemen. Michaël geeft de mens
hiertoe het voorbeeld.

Terug