Ommekeer

De bestemming van de zich geestelijk ontwikkelende mens is er in gelegen dat dit geestatoom tot een geestelijk ‘Ik’ wordt dat bezielend werkt. Het geestatoom dat zich van zijn Ik-kracht bewust is geworden wordt het ‘geestelijke Ik’ of ook wel de ‘Ik Ben’ genoemd. Het ‘ik’ dat de kern is van de op de lichaamsnatuur en het conceptuele denken gebaseerde persoonlijkheid is het ‘ego’. Het keerpunt in de individualiteitsontwikkeling wordt bereikt wanneer de ‘Ik-Ben’ in de plaats treedt van het ego als het nieuwe centrum van de ziel. De oude lichaamsgebonden persoonlijkheid zal daardoor vervangen kunnen worden door de ‘Geestpersoon’. De realisatie van de ‘Ik-Ben’ is de eerste stap in de ontwikkeling van de Geestpersoon die uiteindelijk zal resulteren in de realisatie van de Geestmens. De stap van ‘ego’ naar ‘Ik-Ben’ markeert het punt van de Ommekeer oftewel de Opstanding uit de horizontale ruimtetijd tot het leven in de verticale Oorspronkelijkheid.