Voorstelling en begrip

Is het ‘herkennen’ van een voorwerp wel een werkelijk ‘kennen’? Waarin onderscheidt kennen zich van herkennen? Kunnen onze hersenen alleen aan beeldherkenning doen? Of kan ons bewustzijn ook verbinding maken met het geestelijk wezenlijke dat achter het waarnemingsbeeld schuilt? Geestelijk kennen is een proces waarbij het kennende geestelijke wezen het geestelijk wezenlijke van het gekend wordende in zichzelf ervaart. Bij elke denkende waarneming vindt er een onbewuste uitwisseling met de Geest plaats. De voorstelling is wat er van deze onbewuste uitwisseling in ons bewustzijn achterblijft. Hoe kunnen we ons van dit uitwisselingsproces – de ‘geestelijke intuïtie’ – bewust worden? Kunnen wij in plaats van het voorstellingsdenken een actueel, levend contact met de Geest krijgen?

Volledige tekst (pdf)

Terug