Waarheid?

Waarheid wordt vaak beschreven als iets dat gezocht kan worden, een doel dat bereikt kan worden, het hoogste dat gerealiseerd moet worden.
Waarheid is echter niet iets dat beschreven of op een andere manier kan worden vastgelegd of vastgehouden. Hij ‘bestaat’ alleen als on-middellijke (letterlijk: ‘zonder tussenkomst van een middel, zonder een methode’) beleving. Nooit zal men tegenover de waarheid kunnen staan. Nooit zal men deze kunnen denken of aanschouwen. Men kan waarheid alleen maar zijn. Maar om waarheid te zijn mag er geen enkele illusie bestaan met betrekking tot het wezen dat men is. Daarom zegt Krishnamurti dat waarachtige zelfkennis noodzakelijk is, een volkomen transparantie en eerlijkheid met betrekking tot het ‘zelf’, niet versluierd of omkleed door enige waan of illusie. Men moet het ‘zelf’ begrijpen zonder er gedachten over te hebben. Dit gedachteloze begrijpen is projectieloze meditatie. In projectieloze meditatie, zonder wensnatuur, zonder gedachten over een te bereiken doel of niveau, is waarheid. Niet conceptueel maar daadwerkelijk. De juiste meditatie is ‘waarheid zijn’. En dat is niet de een of andere geëxalteerde toestand of wereldvreemde techniek maar een on-middelijk dagelijks beleven. Waarheid is ‘dat wat is‘, niet wat men denkt dat zou kunnen of moeten zijn.

'Awareness, without any choice, of the ways of the mind, which is the breeder of illusion, is the beginning of meditation.'
(Jiddu Krishnamurti, Commentaries on living)

Waarheid is ook niet een bepaald wereldniveau dat de eigenschap heeft ‘waar’ te zijn en zich daardoor onderscheidt van alle andere niveaus die ‘niet waar’ zijn. Waarheid is niet ‘de Ruimte, de Tijd of de Geest’. Waarheid is geen criterium maar de bevrijding van alle criteria door ze allemaal te accepteren als ‘zijn’. Waarheid is het loslaten van de idee dat illusie geen waarheid is of dat waarheid het verdwijnen van illusie is.

'Reality is not the opposite of illusion, of the false, and if you try to approach it as an opposite, it will never come into being. Reality can be only when the opposites cease. To condemn or to identify breeds the conflict of the opposites, and conflict only engenders futher conflict. A fact approached unemotically, without denying or justifying, does not bring about conflict. A fact in itself has no opposite; it has an opposite only when there is a pleasurable or defensive attitude.'

'Truth is the negation of the false, not the opposite of it. Truth is entirely different from the positive and the negative, and a mind which thinks in terms of the opposites can never be aware of it'.
(Jiddu Krishnamurti, Commentaries on living)

Waarheid is niet ‘ergens’ in de zin van ‘ergens wel en elders niet’. Daarom gaat er geen weg heen en kan hij niet aangewezen of bewezen worden.
Waarheid is waarheidsbewustzijn. Bewustzijn is ‘waar’ als het het ‘juiste’ bewustzijn is. ‘Seeing the false as the false is seeing the true’, zegt Krishnamurti. Dit bewustzijn, dat alles goed vindt omdat het zijn ‘is-heid’ begrijptwordt aangeduid als ‘Liefde’.

'Till the false is seen as the false, truth is not.
As long as there is the experiencer remenbering the experience, truth is not.
Truth is not something to be remembered, stored up, recorded, and then brought out. What is accumulated is not truth. The desire to experience creates the experiencer, who then accumulates and remembers.
Awareness of the ways of desire is self-knowledge. Self-knowledge is the beginning of meditation.
Don't build around yourself a wall of impregnable thought. The bliss of truth comes when the mind is not occupied with its own activities and struggles.'

'The religious visions of a Christian will be quite different from those of a Hindu or Muslim, since all are essentially based on the mind’s particular conditioning. The criterion of truth is not experience, but that state in which neither the experiencer nor the experience any longer existst.'
(Jiddu Krishnamurti, Commentaries on living)

'Waarheid' beantwoordt aan geen enkel criterium, zelfs niet aan het criterium dat hij ‘waar’ moet zijn.