Dzogchen

Een serie artikelen, gebaseerd op de ‘Anthroposofische Leitsätze’ van Rudolf Steiner en het werk van Jiddu Krishnamurti. Steiner beschrijft van de manier waarop een ‘relativ unabhängige, selbständige Wesenheit’ uit het algehele, ongebonden bewustzijn kan opstijgen. Dat is het ‘Ik-wezen’, niet te verwarren met het conceptuele ‘zelf’. Hij noemt dit het ‘ware wezen’ van...

More
  • 25 oktober 2017

At present the state of ordinary people is like pure gold covered with dirt. Our buddha nature is covered by temporary obscurations. One of the main obscurations that need to be purified is our fixation on duality, on solid reality. Once it is purified, then gold is just gold. As...

More
  • 6 augustus 2017