Antroposofie

Volgens de christelijke leer heeft aan het begin van onze jaartelling het goddelijke Zoonswezen zich als de Christus met de mens Jezus verbonden tot Christus-Jezus. Jezus heeft vervolgens als ‘Christusdrager’ drie jaar op aarde geleefd. Uiteindelijk is Hij ‘aan het kruis gestorven en weer opgestaan na drie dagen’. Dit alles...

More
  • 6 maart 2024

In deze bijlage wordt een korte samenvatting gegeven van het mensbeeld dat gehanteerd wordt binnen de antroposofische geesteswetenschap van Rudolf Steiner[i]. De mens is een drieledig wezen: hij bestaat uit ‘lichaam’, ‘ziel’ en ‘geest’. De ziel houdt het midden tussen lichaam en geest; waar deze elkaar ontmoeten en doordringen ontstaat...

More
  • 14 februari 2024

Een serie artikelen, gebaseerd op de ‘Anthroposofische Leitsätze’ van Rudolf Steiner en het werk van Jiddu Krishnamurti. Steiner beschrijft van de manier waarop een ‘relativ unabhängige, selbständige Wesenheit’ uit het algehele, ongebonden bewustzijn kan opstijgen. Dat is het ‘Ik-wezen’, niet te verwarren met het conceptuele ‘zelf’. Hij noemt dit het ‘ware wezen’ van...

More
  • 25 oktober 2017