Christus

Volgens de christelijke leer heeft aan het begin van onze jaartelling het goddelijke Zoonswezen zich als de Christus met de mens Jezus verbonden tot Christus-Jezus. Jezus heeft vervolgens als ‘Christusdrager’ drie jaar op aarde geleefd. Uiteindelijk is Hij ‘aan het kruis gestorven en weer opgestaan na drie dagen’. Dit alles...

More
  • 6 maart 2024

Wanneer de universaliteit gepersonifieerd wordt door een ego dan zal hij dit ego tot ongekende proporties opblazen waardoor het zich de almachtige waant. Een almachtig ego is een ‘antichrist’ omdat het zich de meerdere van alle anderen voelt. Het heeft zich de universaliteit toegeëigend met als doel om alle anderen...

More
  • 21 december 2022

Het onderstaande artikel is geïnspireerd door het lezen van ‘Antwoord op Job’ in ‘Mensbeeld en godsbeeld’ van C.G. Jung (Verzameld werk, deel 4). I. Kunnen we zeggen dat de wereld – of de schepping in het algemeen – gebaseerd is op het goede? Is de wereldschepper een louter ‘goede’ God?...

More
  • 28 november 2022

Enige tijd geleden had ik een beklemmende droom. Ik bevond met in een ruimte, het leek een theater, waar ik niet uit kon. Er was een groot beeldscherm en ik wist dat daarop een film vertoond zou gaan worden met gruwelen die ik niet onder ogen zou kunnen zien. Het...

More
  • 23 november 2022

Het innerlijke wezen van een mens, zijn ziel, bevindt zich in een stoffelijk (fysiek) lichaam en biedt op zijn beurt inwoning aan de onstoffelijke geest. Het stoffelijk lichaam is te beschouwen als de drager van de ziel en de ziel als de drager van de onstoffelijke geest. De ziel verzorgt...

More
  • 16 november 2022

Waar het ‘zelf’ niet is, daar kan het nieuwe intreden. De Ommekeer kan alleen plaatsvinden wanneer deze uit zichzelf komt. Dagelijks zijn wij ons bewust van een ‘zelf’ als degene die dingen doet, die ervaringen heeft en die denkt. Dit ‘zelf’ treedt op als het centrum van onze activiteit, ‘degene...

More
  • 22 september 2018

Om zich als een ‘zelf’ te kunnen ervaren moet het kenvermogende bewustzijn los staan van het Ene. De schepping heeft de mens voortgebracht als ‘podium’ waarop het spel ‘los te staan van het Ene en een zelf te zijn ‘ opgevoerd kan worden. Dat maakt het aldus beleefde ‘zelf’ echter noodzakelijkerwijze tot een illusie, tot...

More
  • 17 september 2018
  • 1

De goddelijke Oorspronkelijkheid is in zichzelf ongevormd en onkenbaar. Hoewel hij in al het gevormde essentieel aanwezig is, zodat het gevormde hem is, kan het gevormde hem niet uitbeelden en dus niet kennen. Gedachten zijn uitbeeldingen en de goddelijke Oorspronkelijkheid heeft geen beeld. Alle verschijningen zijn beeldvormen waarin de in zichzelf beeldloze...

More
  • 18 augustus 2018

De mens neemt binnen de natuur een uitzonderingspositie in omdat alleen in hem de scheppende intelligentie zichzelf bewust wordt van zijn aanwezigheid binnen zijn schepping. In de mens betreedt de universele intelligentie het door hem gebouwde. De mens is zijn heilige tempel. Door zijn inwoning in zijn eigen schepping ervaart de scheppende intelligentie een beperking van zijn eigen universaliteit...

More
  • 2 april 2018