Pleroma

In de Proloog van het Evangelie naar Johannes[1] wordt op dichterlijke wijze beschreven hoe de Geest als principe aan de oorsprong staat van al het bestaande. Er wordt gesproken over een ‘Oerbegin’ waarin een ‘scheppend Woordwezen’ werkzaam was waardoor ‘alles geworden is’. Er is in de schepping, zo zegt de...

More
  • 12 december 2022

Het onderstaande artikel is geïnspireerd door het lezen van ‘Antwoord op Job’ in ‘Mensbeeld en godsbeeld’ van C.G. Jung (Verzameld werk, deel 4). I. Kunnen we zeggen dat de wereld – of de schepping in het algemeen – gebaseerd is op het goede? Is de wereldschepper een louter ‘goede’ God?...

More
  • 28 november 2022

Alle verschijnselen zijn gebaseerd op drie grondslagen: Pleroma, Bewustzijn en Werking. In Trinitarische zin  staat het Pleroma voor de ‘Vader’, de ‘zijnsgrond’. Het Bewustzijn staat voor de Zoon ofwel de Logos (het scheppende Woord). De Werking staat voor de Heilige Geest, ofwel het energetische Vuur. Het Pleroma is een boven...

More
  • 17 november 2022