Mystiek

In de Proloog van het Evangelie naar Johannes[1] wordt op dichterlijke wijze beschreven hoe de Geest als principe aan de oorsprong staat van al het bestaande. Er wordt gesproken over een ‘Oerbegin’ waarin een ‘scheppend Woordwezen’ werkzaam was waardoor ‘alles geworden is’. Er is in de schepping, zo zegt de...

More
  • 12 december 2022

Waar het ‘zelf’ niet is, daar kan het nieuwe intreden. De Ommekeer kan alleen plaatsvinden wanneer deze uit zichzelf komt. Dagelijks zijn wij ons bewust van een ‘zelf’ als degene die dingen doet, die ervaringen heeft en die denkt. Dit ‘zelf’ treedt op als het centrum van onze activiteit, ‘degene...

More
  • 22 september 2018

De goddelijke Oorspronkelijkheid is in zichzelf ongevormd en onkenbaar. Hoewel hij in al het gevormde essentieel aanwezig is, zodat het gevormde hem is, kan het gevormde hem niet uitbeelden en dus niet kennen. Gedachten zijn uitbeeldingen en de goddelijke Oorspronkelijkheid heeft geen beeld. Alle verschijningen zijn beeldvormen waarin de in zichzelf beeldloze...

More
  • 18 augustus 2018

Wat wij in de dagelijkse beleving als  ons ‘zelf’ ervaren lijkt los te staan van de verschijnselen. Het lijkt een op zichzelf staand ervaringscentrum te zijn, dat eveneens op zichzelf staande ‘verschijnselen’ waarneemt en overdenkt. ‘Zelf’ en ‘wereld’ lijken met elkaar in conflict te zijn als twee tegengestelde polen met...

More
  • 15 augustus 2018

Alles wat in verschijning treedt als universa, wereldsystemen, vormen en concepten behoort tot een spel. Een ‘magisch’ spel dat er op gericht is om ‘werkelijkheid’ te creëren. Binnen dit spel wordt illusie tot werkelijkheid. De ‘waarheid’ waarvan binnen het spel sprake is, is, niet vanuit het spel bezien, illusie. De illusie namelijk...

More
  • 5 augustus 2018

Wanneer de Leegte Ogen voortbrengt is er Zien Wanneer de Leegte Oren voortbrengt is er Horen Wanneer de Leegte Denken voortbrengt zijn er Gedachten Wanneer de Leegte Wezens voortbrengt zijn er Werelden Wanneer de Leegte een Zelf voortbrengt is er Bewustzijn van Leegte   Het Zien keert na de Ogen...

More
  • 29 maart 2017

‘Wij’ (het menselijke bewustzijn) zijn de universele Geest (‘God’) die zichzelf probeert te begrijpen. De universele Geest begrijpt alles, maar hij begrijpt niet zichzelf als een ‘zelf’. Zijn begrijpen heeft geen middelpunt zoals hij ook zelf geen middelpunt heeft. Oftewel, de Geest bevat al het begrijpen maar niet het begrijpen...

More
  • 15 maart 2017

Wanneer je de fraaie, symmetrische en complexe structuur van een zonnebloem ziet en vanuit dit zien tot een begrijpen probeert te komen, dan zul je met behulp van het denken alleen maar voor een raadsel komen te staan. De wetenschap is in staat om ingewikkelde natuurkundige, biologische en chemische processen...

More
  • 7 maart 2017