De mystieke betekenis van het mens-zijn

‘Wij’ (het menselijke bewustzijn) zijn de universele Geest (‘God’) die zichzelf probeert te begrijpen. De universele Geest begrijpt alles, maar hij begrijpt niet zichzelf als een ‘zelf’. Zijn begrijpen heeft geen middelpunt zoals hij ook zelf geen middelpunt heeft.

Oftewel, de Geest bevat al het begrijpen maar niet het begrijpen van zichzelf. Alles in de Geest is als een ‘begrepen worden’ aanwezig, behalve de Geest zelf, het Zelf dat is. Daarom stelt de Geest zich‘centra van geest-begrijpen’ voor die binnen de Geest bestaan als een ‘begrepen worden’. Deze door de Geest zich als ‘werkelijk’ voorgestelde centra van geest-begrijpen zijn de zich als individu belevende mensenwezens. De taak (doelstelling, bestaansopdracht, zingeving) van mensen is daarom: de universele Geest door middel van hun individualiteit tot een begrijpen van zichzelf brengen.

De hiermee verbonden dwaling treedt op doordat de mensen hun (door de Geest zich als ‘werkelijk’ voorgestelde) individualiteit, die vanuit de Geest bezien een te overstijgen middel is, zichzelf willen toe-eigenen als een van de universele Geest afgezonderd onafhankelijk ‘eigen’ zelf dat zijn eigen ideeën en gedachten kan produceren. Hiermee ‘roven’ zij de universele intelligentie van de Geest om deze ten eigen nutte te kunnen gebruiken in plaats van hun individualiteit voortdurend terug te offeren aan de universele Geest. Alleen de onzelfzuchtige, opofferende openheid van het ‘zelf’ is bevorderlijk voor het doel. Alleen via een individualiteit die volkomen transparant is voor de Geest kan deze tot volkomen zelfkennis komen door zich volmaakt doorheen deze individualiteit te manifesteren. Deze individualiteit wordt dan de zelfkennis van de universele Geest, het zichzelf-kennen van God. Hij kan dan de woorden spreken die Christus sprak: ‘Ik en de Vader’, wij zijn één. Het zichzelf als een ego afsluiten van de individualiteit maakt het de Geest onmogelijk om zich doorheen die individualiteit te manifesteren. Zo’n individualiteit kan geen geestelijke intuïties hebben.

  • 15 maart 2017