Leegte

Wanneer de Leegte Ogen voortbrengt is er Zien

Wanneer de Leegte Oren voortbrengt is er Horen

Wanneer de Leegte Denken voortbrengt zijn er Gedachten

Wanneer de Leegte Wezens voortbrengt zijn er Werelden

Wanneer de Leegte een Zelf voortbrengt is er Bewustzijn van Leegte

 

Het Zien keert na de Ogen terug naar de Leegte

Het Horen keert na de Oren terug naar de Leegte

De Gedachten keren na het Denken terug naar de Leegte

De Werelden keren na de Wezens terug naar de Leegte

Het Bewustzijn van Leegte keert na het Zelf terug naar de Leegte

 

Zonder Ogen is er geen Zien

Zonder Zien zijn er geen Ogen

In de Leegte valt Zien samen met niet-Zien

In de Leegte valt Vorm samen met geen-Vorm

In de Leegte valt Zelf samen met niet-Zelf

 

Leegte is altijd

Leegte is Niets en is daarom Alles

Leegte is alle Verandering en daarom Onveranderlijk

Leegte is al zijn Delen en daarom Ongedeeld

Leegte is vol van zijn Leegte

Leegte is Zelf Leegte

  • 29 maart 2017