Geest

Het innerlijke wezen van een mens, zijn ziel, bevindt zich in een stoffelijk (fysiek) lichaam en biedt op zijn beurt inwoning aan de onstoffelijke geest. Het stoffelijk lichaam is te beschouwen als de drager van de ziel en de ziel als de drager van de onstoffelijke geest. De ziel verzorgt...

More
  • 16 november 2022