Jiddu Krishnamurti

Can that which is immeasurable be found by you and me? Can that which is not of time be searched out by that thing which is fashioned of time? Can a diligently practiced discipline lead us to the unknown? Is there a means to that which has no beginning and...

More
  • 22 november 2017

Een serie artikelen, gebaseerd op de ‘Anthroposofische Leitsätze’ van Rudolf Steiner en het werk van Jiddu Krishnamurti. Steiner beschrijft van de manier waarop een ‘relativ unabhängige, selbständige Wesenheit’ uit het algehele, ongebonden bewustzijn kan opstijgen. Dat is het ‘Ik-wezen’, niet te verwarren met het conceptuele ‘zelf’. Hij noemt dit het ‘ware wezen’ van...

More
  • 25 oktober 2017

De geest, die het brein, het denken, het voelen en alle subtiele emoties, invallen en verbeelding omvat, is iets heel bijzonders. De geest wordt niet gevormd door wat hij bevat en toch, zonder deze inhoud bestaat hij niet; hij is meer dan wat hij inhoudt. In de volslagen leegte van...

More
  • 6 maart 2017

“In alles, in alle mensen is de totaliteit, de volledigheid van het leven aanwezig… Met volledigheid bedoel ik dat men bevrijd is van bewustzijn, vrij van het individuele. Die volledigheid die in alle dingen aanwezig is, is niet onderhevig aan vooruitgang: ze is absoluut. Iedere inspanning dat te verwerven is...

More
  • 6 maart 2017