Geest en Denken

De geest, die het brein, het denken, het voelen en alle subtiele emoties, invallen en verbeelding omvat, is iets heel bijzonders. De geest wordt niet gevormd door wat hij bevat en toch, zonder deze inhoud bestaat hij niet; hij is meer dan wat hij inhoudt. In de volslagen leegte van de geest vinden het intellect, het denken, het voelen, het hele bewustzijn hun bestaan. Het woord is niet de boom, noch het blad, de tak of de wortels; het geheel van dit alles is de boom en toch geen van deze dingen. De geest is de leegte waarin dat wat tot de geest behoort bestaan kan, maar dat alles is niet de geest. In deze leegte ontstaan tijd en ruimte.

Het brein kan het wezen van de geest niet bevatten, omdat het alleen fragmentarisch functioneert en de vele deeltjes niet het geheel zijn. Toch is het bezig om de tegenstrijdige fragmenten tot een geheel samen te voegen. Het geheel kan echter nooit verzameld en in elkaar gezet worden.

Er bestaat een ‘denken’ dat wordt geboren uit het totaal leeg-zijn van de geest; dat leeg-zijn heeft geen middelpunt en is dus in staat tot oneindig bewegen. Uit dat leeg-zijn wordt schepping geboren, maar het is geen schepping zoals die van de mens die dingen in elkaar zet. Die schepping uit leegte is liefde en dood.

Aantekeningen uit Jiddu Krishnamurti’s dagboek (13 september 1961)

  • 6 maart 2017