Geest en Denken

De geest, die het brein, het denken, het voelen en alle subtiele emoties, invallen en verbeelding omvat, is iets heel bijzonders. De geest wordt niet gevormd door wat hij bevat en toch, zonder deze inhoud bestaat hij niet; hij is meer dan wat hij inhoudt. In de volslagen leegte van...

More
  • 6 maart 2017

“In alles, in alle mensen is de totaliteit, de volledigheid van het leven aanwezig… Met volledigheid bedoel ik dat men bevrijd is van bewustzijn, vrij van het individuele. Die volledigheid die in alle dingen aanwezig is, is niet onderhevig aan vooruitgang: ze is absoluut. Iedere inspanning dat te verwerven is...

More
  • 6 maart 2017