Kalachacra

De hiernaast getoonde mandala beeldt Kalachakra, ‘het Wiel van de Tijd’ uit. We zien een aantal concentrische cirkels met daarbinnen een symmetrische structuur die de suggestie van gelaagdheid en diepte wekt. Het is inderdaad de diepte van de Tijd waarin men binnengaat, als in een gebouw met vele verdiepingen.

Het mediteren over deze mandala heeft verrassende inzichten opgeleverd over Tijd, Ruimte en Geest en onze plaats daarbinnen. Zie voor de volledige beschrijving hiervan het artikel ‘Kalachakra‘ onder het menu ‘Artikelen’.

  • 19 juli 2017