Uncategorized

In de Proloog van het Evangelie naar Johannes[i] wordt op dichterlijke wijze beschreven hoe de Geest als principe aan de oorsprong staat van al het bestaande. Er wordt gesproken over een ‘Oerbegin’ waarin een ‘scheppend Woordwezen’ werkzaam was waardoor ‘alles geworden is’. Er is in de schepping, zo zegt de...

More
  • 27 maart 2024

Een Bodhisattva ofwel aspirant-Boeddha is een wezen dat de taak heeft om het ontstaan van een nieuw geestelijk krachtveld voor te bereiden dat de mensheid de energie kan schenken voor zijn verdere ontwikkeling in de geestelijk juiste richting. Zo’n nieuw krachtveld is in eerste instantie een geestelijke doelstelling, een ‘concept’...

More
  • 17 februari 2024

De Goddelijke essentie is een pleromatische Wezenheid waarbinnen goed en kwaad in potentie – maar niet op een werkzame manier aanwezig zijn. Met beide polariteiten is geen werkzaamheid, geen wil tot manifestatie verbonden omdat ze in hun samengaan een neutrale éénheid vormen. In feite is er binnen de Goddelijke essentie...

More
  • 7 mei 2023

Is de wereld denkbaar? Is onze denkende verhouding tot de wereld een werkelijke verbinding met de wereld? We hechten groot belang aan het denken. De mens-wereld dialoog heeft drie ‘kanalen’, drie ’tunnels’ waardoorheen de uitwisseling tussen ‘ons’ en de ‘wereld’ plaatsvindt. Deze noemen wij het ‘denken’, het ‘voelen’ en het ‘willen’. Deze drie vormen...

More
  • 18 oktober 2017

Illusie is de gedachte dat het gevormde, het conceptuele, een ingeboren werkelijkheid, ‘zelf-natuur’ heeft. Ook het concept van onze individualiteit als ‘zelf-bestaand’ wezen is illusie. Alleen het niet-geconcipieerde, het ongevormde, heeft ‘zelf-natuur’. Onze werkelijke zelf-natuur is niet het conceptuele ‘zelf’, het door het denken gevormde zelfbeeld , maar is het ongevormde,...

More
  • 12 augustus 2017

Hoewel alles er uit voortkomt heeft het geen verleden en geen toekomst Het is vrij van elk verleden en vrij van elke toekomst Het staat op zichzelf Het heeft geen doel, angst of verlangen Het ademt ruimte en tijd in- en uit in scheppend-vernietigende activiteit Het legt niets vast Het gaat, maar reist...

More
  • 9 augustus 2017

Een wezenlijk onderscheid tussen de menselijke geest en het bewustzijn van dieren is dat een mens zich vragen kan stellen. Het aantal vragen dat wij ons en anderen stellen is oneindig. Zo zijn er de wetenschappelijk georiënteerde vragen: Hoe werkt iets? Wat is leven? Wat is het ‘zelf’? Wat is God? Een andere categorie van vragen heeft...

More
  • 4 juli 2017

Omdat er in essentie alleen Leegte is en deze geheel ‘alleen’ is, bracht de Leegte uit zichzelf de Illusie voort. De Illusie is de gedachte dat er naast Leegte iets anders dan Leegte kan zijn. Deze gedachte komt tot uitdrukking in het Lichaam van Ruimte en Tijd. Om dat Lichaam te...

More
  • 28 juni 2017

Ik ben al vele jaren actief in het ultraloopcircuit. Een ultraloop is een hardloopwedstrijd die langer is dan de marathonafstand (42,2 km). Soms zelfs véél langer, tot boven de 300 kilometer. Inmiddels heb ik zo’n 150 marathons en ultra’s gelopen sinds 2004. Daarvóór het ik een soortgelijk aantal ‘kortere’ wedstrijden...

More
  • 21 juni 2017