In de Proloog van het Evangelie naar Johannes[i] wordt op dichterlijke wijze beschreven hoe de Geest als principe aan de oorsprong staat van al het bestaande. Er wordt gesproken over een ‘Oerbegin’ waarin een ‘scheppend Woordwezen’ werkzaam was waardoor ‘alles geworden is’. Er is in de schepping, zo zegt de...

More
  • 27 maart 2024

Volgens de christelijke leer heeft aan het begin van onze jaartelling het goddelijke Zoonswezen zich als de Christus met de mens Jezus verbonden tot Christus-Jezus. Jezus heeft vervolgens als ‘Christusdrager’ drie jaar op aarde geleefd. Uiteindelijk is Hij ‘aan het kruis gestorven en weer opgestaan na drie dagen’. Dit alles...

More
  • 6 maart 2024

Een Bodhisattva ofwel aspirant-Boeddha is een wezen dat de taak heeft om het ontstaan van een nieuw geestelijk krachtveld voor te bereiden dat de mensheid de energie kan schenken voor zijn verdere ontwikkeling in de geestelijk juiste richting. Zo’n nieuw krachtveld is in eerste instantie een geestelijke doelstelling, een ‘concept’...

More
  • 17 februari 2024

In deze bijlage wordt een korte samenvatting gegeven van het mensbeeld dat gehanteerd wordt binnen de antroposofische geesteswetenschap van Rudolf Steiner[i]. De mens is een drieledig wezen: hij bestaat uit ‘lichaam’, ‘ziel’ en ‘geest’. De ziel houdt het midden tussen lichaam en geest; waar deze elkaar ontmoeten en doordringen ontstaat...

More
  • 14 februari 2024

De Goddelijke essentie is een pleromatische Wezenheid waarbinnen goed en kwaad in potentie – maar niet op een werkzame manier aanwezig zijn. Met beide polariteiten is geen werkzaamheid, geen wil tot manifestatie verbonden omdat ze in hun samengaan een neutrale éénheid vormen. In feite is er binnen de Goddelijke essentie...

More
  • 7 mei 2023

Wanneer de universaliteit gepersonifieerd wordt door een ego dan zal hij dit ego tot ongekende proporties opblazen waardoor het zich de almachtige waant. Een almachtig ego is een ‘antichrist’ omdat het zich de meerdere van alle anderen voelt. Het heeft zich de universaliteit toegeëigend met als doel om alle anderen...

More
  • 21 december 2022

In de Proloog van het Evangelie naar Johannes[1] wordt op dichterlijke wijze beschreven hoe de Geest als principe aan de oorsprong staat van al het bestaande. Er wordt gesproken over een ‘Oerbegin’ waarin een ‘scheppend Woordwezen’ werkzaam was waardoor ‘alles geworden is’. Er is in de schepping, zo zegt de...

More
  • 12 december 2022

Het onderstaande artikel is geïnspireerd door het lezen van ‘Antwoord op Job’ in ‘Mensbeeld en godsbeeld’ van C.G. Jung (Verzameld werk, deel 4). I. Kunnen we zeggen dat de wereld – of de schepping in het algemeen – gebaseerd is op het goede? Is de wereldschepper een louter ‘goede’ God?...

More
  • 28 november 2022

Enige tijd geleden had ik een beklemmende droom. Ik bevond met in een ruimte, het leek een theater, waar ik niet uit kon. Er was een groot beeldscherm en ik wist dat daarop een film vertoond zou gaan worden met gruwelen die ik niet onder ogen zou kunnen zien. Het...

More
  • 23 november 2022

Alle verschijnselen zijn gebaseerd op drie grondslagen: Pleroma, Bewustzijn en Werking. In Trinitarische zin  staat het Pleroma voor de ‘Vader’, de ‘zijnsgrond’. Het Bewustzijn staat voor de Zoon ofwel de Logos (het scheppende Woord). De Werking staat voor de Heilige Geest, ofwel het energetische Vuur. Het Pleroma is een boven...

More
  • 17 november 2022